Bij SVDH DESIGN krijg is een garantietermijn van 1 jaar van toepassing.

Aanspraak op de garantie is alleen geldig op vertoon van de aankoopfactuur. Voor SVDH DESIGN is het van belang dat men op de hoogte is van het volgende:

GARANTIEVOORWAARDEN

  1. SVDH DESIGN garandeert dat een artikel bij normaal gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.
  2. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van een factuur.
  3. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.
  4. De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.
  5. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van het hout en plooivorming/barsten etc.
  6. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVDH DESIGN enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.
  7. In geval van na het ontvangst van het  artikel defect blijkt te zijn mag het defecte product altijd omgeruild voor een nieuw product, mits zij binnen vijf werkdagen na factuurdatum wordt gemeld. Producten die buiten deze termijn vallen, worden altijd binnen garantie gerepareerd. Defecte ontvangen artikelen worden uitsluitend geaccepteerd als de producten ongebruikt en compleet in de originele verpakking worden geretourneerd.
  8. Garantie op de technische installatie is van toepassing wanneer het apparaat niet meer (naar behoren) functioneert en deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt. Mocht het artikel na controle door SVDH DESIGN defect blijken als gevolg van oneigenlijk gebruik, zal het geval afgehandeld worden als een reparatie buiten garantie. Indien het product bij controle niet bij ontvangst van het artikel defect is of echt defect blijkt te zijn, worden € 25,00 onderzoekskosten en eventuele verzendkosten in rekening gebracht.
  9. Buiten de garantie vallen transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.